Divinity: Original Sin II – Recenzija – Bitovacha

Divinity: Original Sin II – Recenzija – Bitovacha

Divinity: Original Sin II – Recenzija – Bitovacha

Recezenti:
Igor Srećković
Bojan Dacković

vortodox

Predsednik udruženja Sakurabana od njenog osnivanja, pokretač sajta geekovacha.rs, fansuber, kulturolog.